Briefadres

Heeft u (tijdelijk) geen vast woonadres? Dan kunt u een briefadres aanvragen. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven en is verplicht uw post aan u door te geven.

Maak een afspraak voor:

Aangifte briefadres

Voorwaarden
 • U heeft geen vaste woonplaats omdat u:
  • dak- of thuisloos bent.
  • bent opgenomen in een zorginstelling of een psychiatrische instelling.
  • korte tijd geen woonadres heeft omdat u nog niet op het nieuwe adres terecht kunt.
  • korter dan 8 maanden in het buitenland bent.
  • op een schip vaart of een ander reizend beroep heeft.
  • in de gevangenis zit.
 • Er moet iemand ingeschreven staan op het adres dat u als briefadres wilt gebruiken.
 • De bewoner van het briefadres, moet schriftelijk toestemming geven.

Let op

In onderstaande gevallen kunt u geen briefadres aanvragen:

 • Op het adres staat niemand ingeschreven;
 • Het adres komt niet voor in de Basisregistratie personen (BRP);
 • Het is een postbusnummer;
 • U verblijft in het buitenland vanwege vakantie;
 • U verblijft bij iemand, maar u wilt/kunt zich daar niet inschrijven omdat die persoon een uitkering of toeslagen heeft;
 • U verblijft bij iemand, maar u wilt/kunt zich daar niet inschrijven omdat u schulden heeft. Neem dan contact op met Stroomopwaarts, telefoonnummer 010 246 5555, www.stroomopwaarts.nl.
Hoe werkt het
 • Download het formulier ‘aangifte briefadres’ (pdf, 141 kB).
 • Print het formulier uit en vul het in. Zorg ervoor dat uzelf en de bewoner van het briefadres het formulier ondertekenen.
 • Zorg voor kopieën van het identiteitsbewijs van u en de bewoner van het briefadres.
 • Als het briefadres wordt toegekend, staat u binnen 5 werkdagen ingeschreven op het briefadres. 
 • Is er extra informatie nodig of wordt het briefadres niet toegekend? Dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht.
 • Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier? Maak een afspraak.

Goed om te weten

 • Als u in aanmerking komt voor een briefadres verwerken wij dit in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Wij controleren regelmatig of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.
 • Een briefadres is alleen een administratief adres. U woont daar niet.
 • Een briefadres wordt verstrekt voor een korte periode maximaal 3 maanden, daarna wordt er opnieuw beoordeeld wat uw situatie is. Het kan verlengd worden met nog eens 3 maanden.
 • Krijgt u een briefadres omdat u tijdelijk geen woonadres heeft? Dan moet u er alles aan doen om uw situatie te verbeteren en een woonadres te vinden.
 • U kunt niet op een woonadres én een briefadres tegelijk ingeschreven staan.
 • Als u een vaste woon- of verblijfadres heeft in een (woon)boot en een woonbotenhaven, een woonwagen, een caravan op een camping of vaartuig komt u niet in aanmerking voor een briefadres. Hiervoor moet u aangifte doen van dit woonadres bij de gemeente waaronder dit adres valt. Heeft u een vergunning of zijn er afspraken geweest met de gemeente? Voeg bewijs toe.
 • Als u denkt dat uw situatie anders is, kunt u altijd een aangifte briefadres indienen. Wij zullen nagaan wat de mogelijkheden zijn.
Meenemen naar afspraak
 • Ingevuld en ondertekend formulier ‘aangifte briefadres’ (pdf, 141 kB)
 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner van het briefadres.
Kosten

Geen.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.