Ik heb een brief gekregen waarin wordt vermeld dat een familielid (zoon/dochter broer/zus) in onderzoek staat. Wat moet ik doen?

Vraag

Ik heb een brief gekregen waarin wordt vermeld dat een familielid (zoon/dochter broer/zus) in onderzoek staat.

Antwoord

Vermeld op het formulier de informatie die u heeft. Ook al heeft u geen contact meer met de persoon; dit is ook informatie voor ons.

Maak gebruik van meegestuurde antwoordenvelop.

Zie ook deze producten