Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

Vraag

Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

Antwoord

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig voor een beperkt aantal soorten van gebruik van bouwwerken. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties, waarbij nachtverblijf wordt geboden aan meer dan tien personen of dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Bijvoorbeeld:

  • Gezondheidszorg: ziekenhuis, verzorgingshuis, psychiatrische inrichting en verpleeghuis
  • Kinderopvang: kinderdagverblijf, voorschoolse en naschoolse opvang en peuterspeelzaal
  • Onderwijs voor kinderen jonger dan twaalf jaar: basisschool
  • Overnachting: hotel, motel, pension, herberg, opvangcentrum, kampeerboerderij
Zie ook deze producten