Toezicht en Handhaving

Onze medewerkers van Toezicht en Handhaving zien erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Dit doen de handhavers in alle wijken van Vlaardingen en daarnaast voeren ze controles uit op bedrijventerreinen.

De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn toezichthouders, maar ook buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) die bekeuringen mogen uitdelen. Ze treden op tegen allerlei vormen van overlast, vernieling en vervuiling van de stad: afval op straat, hondenpoep, fietsen op de stoep, hangjongeren en andere ergernissen van Vlaardingers. De handhavers spreken mensen aan op hun gedrag en indien nodig, schrijven ze boetes uit.

Bij ongevallen verleent Toezicht en Handhaving eerste hulp totdat de hulpdiensten aanwezig zijn. Ook wordt er gelet op inbraken en diefstal. De medewerkers zijn opgeleid tot beroepsverkeersregelaars en bij grote incidenten zoals brand of ongevallen zorgen zij voor een veilige doorstroom van het verkeer.

Meldingen

Heeft u buiten kantoortijden een melding over handhaven die niet kan wachten, neem dan contact op met de wijkagent via 0900 - 8844.