Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit vormt een serieuze bedreiging voor de veiligheid van inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders. Het is een diepgeworteld probleem dat ons allemaal raakt, ook de stad Vlaardingen. De gemeente Vlaardingen werkt nauw samen met politie, justitie, de Belastingdienst en andere organisaties om ondermijning te voorkomen, signaleren en aan te pakken.

Wat is ondermijning?

Ondermijnende criminaliteit is een verzamelnaam voor verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, illegale hennepteelt, zorgfraude en witwassen. Criminelen maken daarbij gebruik van legale bedrijven en diensten, oftewel de bovenwereld. Zij kunnen op deze manier misbruik maken van mensen of voorzieningen en druk uitoefenen op de samenleving. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar verweven. Dat noemen we ondermijning.

Waarom is ondermijning een probleem? 

Ondermijning heeft grote negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Brandgevaar en risico op waterschade bij het telen van hennep;
  • Het vrijkomen van levensbedreigende gassen en het ontstaan van explosiegevaar bij het produceren van drugs;
  • De samenleving die veel (belasting-)inkomsten misloopt door illegale handel;
  • Een oneerlijk ondernemersklimaat door bedrijven die worden opgericht en kunnen bestaan door middel van geld dat door criminaliteit is verkregen;
  • Minder voorzieningen, zoals panden, voor mensen en bedrijven die wel het beste voor hebben met de stad.

Wat doet de gemeente tegen ondermijnende criminaliteit?

Signaleren

Bewoners en ondernemers kunnen signalen tegenkomen die mogelijk te maken hebben met ondermijning. Samen met gemeentemedewerkers en externe professionals vormen zij de ogen en oren van de stad. Om ondermijning in Vlaardingen zo goed mogelijk aan te pakken, is het belangrijk om samen oplettend te zijn. De gemeente Vlaardingen zet zich in om mensen bewuster te maken en de bereidheid  tot melden te vergroten. 

Voorkomen

Criminelen maken gebruik van legale diensten en voorzieningen om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren. Ze richten bijvoorbeeld bedrijven op, huren en kopen panden en vragen vergunningen aan. De gemeente wil dergelijk misbruik voorkomen. Zo worden twijfelachtige aanvragen kritisch bekeken. Ook zet de gemeente in op het vergroten van de weerbaarheid van personen en organisaties. 

Aanpakken

De gemeente Vlaardingen pakt ondermijnende criminaliteit aan. Dit doet ze samen met partners zoals de politie, douane en de Belastingdienst. Zo worden periodiek integrale controles uitgevoerd, bijvoorbeeld in bedrijfspanden. Samen wordt gekeken of er zaken zijn die niet kloppen. Ook wordt elk vermoeden dat bij de gemeente wordt gemeld, serieus onderzocht. Bij misstanden grijpt de gemeente, eventueel samen met haar partners, in. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een pand tijdelijk gesloten wordt of een last onder dwangsom wordt opgelegd. 

Ziet u dingen die niet kloppen?

Meld het, ook wanneer je twijfelt. Uw melding kan het verschil maken. Melden kan via:

Samen houden we Vlaardingen veilig!