Discriminatie melden

Voelt u zich gediscrimineerd of gepest? Omdat u te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap heeft? Houd het dan niet stil, maar laat u horen. Want melden helpt!

Vlaardingers die te maken krijgen met discriminatie, kunnen terecht bij RADAR, het bureau voor gelijke behandeling. Het meldpunt van RADAR ondersteunt melders en registreert incidenten waarbij sprake is van discriminatie. Hiervoor beschikt het meldpunt over gespecialiseerde klachtbehandelaars. Die kunnen u adviseren, bemiddelen waar nodig of staan u bij in juridische  procedures of bij een verzoek om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens.

Hoe werkt het?

U kunt hier uw klacht of melding bij RADAR doorgeven en meer informatie lezen.

Waar kunt u terecht?

RADAR is op diverse manieren te bereiken: