Aanvragen subsidie voor monument/beeldbepalend pand

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Voor de bouw- of onderhoudskosten, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen.

Direct regelen

aanvraagformulier 'subsidie monumenten’ (pdf, 141kB)

aanvraagformulier 'subsidie beeldbepalend pand' (pdf, 141kB)

aanvraagformulier 'subsidie activiteiten erfgoed'  (pdf, 139kB)

Maak een afspraak voor:

Aanvraag subsidie voor monumenten

Voorwaarden

Gemeentelijk monument

  • De onderhoudswerkzaamheden moeten in het belang van de monumentale waarden, toekomst en/of exploitatie van het object zijn.
  • De Commissie Welstand en Monumenten moet de aanvraag positief beoordelen.
  • De Subsidieverordening Monumenten 2000 is te vinden via www.vlaardingen.nl

Beeldbepalend pand

Voor beeldbepalende panden verleent het college subsidie wanneer het pand bijdraagt aan de ambities uit onze Erfgoednota om erfgoed te behouden, maar ook zichtbaar en toegankelijk te maken. Hierbij wordt de Algemene Subsidieverordening 2011 aangehouden, deze is te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl

Hoe werkt het?

Subsidie voor verbouw en onderhoud gemeentelijk monument of beeldbepalend pand

  • Print het aanvraagformulier 'subsidie monumenten’ of het aanvraagformulier 'subsidie beeldbepalend pand' uit en vul het in.
  • Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier.
  • Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag.

Subsidie voor activiteiten om erfgoed goed zichtbaar (promotie) en toegankelijk te maken

  • Print het aanvraagformulier 'subsidie activiteiten erfgoed' uit en vul het in.
  • Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier.
  • Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag.

Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.