Vlaardings sportakkoord en kadernota Sport en Bewegen

De gemeente Vlaardingen kent sport en bewegen een belangrijke plaats toe in het fysieke en sociale domein. De basis voor de toekomst is aanwezig in het sterke verenigingsleven, goede sportaccommodaties, ondersteuning en organisatie om Vlaardingers in beweging te krijgen.

Het inzetten van bewegen en sport om andere beleidsdoelstellingen te realiseren, zoals integratie, eenzaamheidsbestrijding en participatiebevordering, maakt van sport en bewegen in toenemende mate een belangrijke maatschappelijke speler. In de kadernota sport zijn de doelstellingen op lokaal niveau uitgewerkt.

Zie voor de volledige uitwerking hiervan de bijlages.

Vanuit het Vlaardings Sportakkoord is er financiering mogelijk voor sportideeen met de volgende thema’s: 'Vlaardingers (met name jeugd) vaardiger in bewegen', Inclusief sporten en bewegen: ieder Vlaardinger moet kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, inkomen of beperking' en Vitale sport- en beweegaanbieders met een positief en veilig sportklimaat'.

Kijk voor meer informatie op stichtingvib.nl/sportakkoord, Vlaardingen in Beweging - Vlaardings Sportakkoord spelregels vastgesteld door kernteam