Jongeren op gezond gewicht

Maar liefst 1 op de 8 kinderen in Nederland is te zwaar. In Vlaardingen ligt deze verhouding zelfs nog iets hoger. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en hebben hogere gezondheidsrisico’s in de toekomst.

Sinds 2014 is Vlaardingen een JOGG-gemeente. JOGG Vlaardingen spant zich in om een gezond gewicht en een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren in Vlaardingen te realiseren. Wij willen het aantal kinderen en jongeren in Vlaardingen die overgewicht of zelfs ernstig overgewicht (obesitas) hebben, stabiliseren en langzamerhand terugdringen.

JOGG Vlaardingen focust zich op kinderen en jongeren, de volwassenen van de toekomst. Wanneer zij opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl, wordt dit voor hen de normaalste zaak van de wereld. De groei van het aantal jongeren op gezond gewicht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders, opvoeders, leerkrachten en sportcoaches hebben invloed op het eet- en beweeggedrag en ze vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. 

We pakken dit aan door kinderen en hun ouders:

  • voor te lichten en te laten zien dat gezondere keuzes in voeding en dranken makkelijk en lekker zijn.
  • te laten zien dat voldoende beweging nuttig, maar vooral ook leuk en fijn is.
  • te laten zien dat bewegen makkelijk kan in de eigen wijk en directe omgeving.

Cool2BFit

Cool2BFit is een sportief en leuk leefstijlprogramma voor kinderen van 4 - 13 jaar. Het is een programma voor kinderen die, samen met hun ouders / verzorgers, hun leefstijl willen veranderen zodat ze een gezonder gewicht krijgen en weer lekker in hun vel zitten.