Geocache plaatsen

Geocaching is het zoeken naar een ‘schat’ (geocache) met een GPS aan de hand van geografische coördinaten.

Hoe werkt het?

We maken het graag mogelijk om aan geocaching te doen! Maar we willen ook voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan. Het plaatsen van geocaches mag daarom alleen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast gelden ook de richtlijnen zoals genoemd op de website van geocaching Nederland.

Voorwaarden
 • Er mag geen schade of verstoring worden veroorzaakt aan de natuur of gemeentelijke eigendommen, er mogen dus geen caches aan gemeentelijke bomen worden aangebracht;
 • Er mogen geen putdeksels worden weggehaald of verplaatst;
 • Er mag geen verharding (zoals tegels en stenen) worden verwijderd, ook niet als deze daarna wordt teruggelegd;
 • De locatie moet bereikbaar zijn via de normale paden;
 • Het gebruik van de openbare weg en de veiligheid mogen niet worden verstoord;
 • Er mag niet gegraven worden in gemeentegrond;
 • Gebruikers van omringende onroerende zaken mogen geen hinder ondervinden;
 • Het voorwerp (de geocache) mag maximaal 15 x 15 x 15 cm zijn;
 • De voorwerpen mogen niet worden geplaatst op constructies, palen, beugels, standaarden, meubilair enz.;
 • De voorwerpen mogen niet worden geplaatst op, in en boven het openbare water;
 • Bij plaatsing op particulier terrein heeft u toestemming nodig van de eigenaar/beheerder. Bijvoorbeeld: het noordelijke en westelijke deel van de Broekpolder is van Staatsbosbeheer, kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl.
Vrijwaring

De gemeente houdt geen rekening met geplaatste geocaches tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verwijdering of beschadiging van de cache. Wij kunnen een geocache verwijderen als dat nodig is. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.

Op geen enkele manier is de gemeente of een van haar medewerkers direct of indirect verantwoordelijk voor schade en of letsel die ontstaat uit activiteiten rondom geocachen. De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn cache. Met de plaatsing van een cache ontslaat de eigenaar de gemeente van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.