Nieuwe inrichting Krabbepark

De gemeente Vlaardingen is begin september 2021 gestart met de aanleg van het nieuwe Krabbepark, zo noemen we het gebied rondom de Krabbeplas. Tot in het voorjaar van 2022 krijgt het Krabbepark op een duurzame en doortastende manier een flinke facelift. Het gebied rondom de Krabbeplas wordt recreatiever, toegankelijker en brengt natuur en mensen in harmonie samen. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.

Bezoekers van het Krabbepark ervaren straks volop kleur en fleur, door onder meer natuurvriendelijke oevers langs de Poeldijkse Wetering en bloemrijke graslanden. De bosvakken worden opener met meer duurzame en gevarieerde boomsoorten, struiken en kruiden. De bosvakken krijgen eigen karakters: er komen bijvoorbeeld vogelbossen, kleurenbossen, populierenbossen en wilgenbossen. Verder onttrekken rietkragen langs de plas de nieuwe snelweg straks aan het oog.

Recreatie rond de plas

Rondom de Krabbeplas komt een extra fiets- en wandelpad - het Rondje Krabbeplas - dat breed genoeg is voor zowel skaters als wandelaars. Langs dit pad komen twee hoge uitkijkstoelen. Het strand wordt groter en verrijkt met een steiger de plas in. De bijbehorende ligweide wordt opnieuw ingezaaid. Ook het evenemententerrein ondergaat een flinke verbeterslag: het terrein komt meer los van het strand en de Krabbeplas te liggen en wordt bruikbaar voor allerlei sport-, spel- en muziekevenementen.

Schiereilandjes voor sportvissers

Sportvissers krijgen nieuwe plekken om onder andere op karpers en brasems te kunnen blijven vissen. Hier komen nu schiereilandjes en rietkragen voor aan de westkant van de plas. 

Honden en hun baasjes welkom

Veel Vlaardingers – vooral Westwijkers – wandelen dagelijks met hun hond in het Krabbepark. Dat wordt er straks hopelijk alleen maar leuker op. Ook de huidige hondenstrandjes blijven bestaan. Het hondenstrandje bij Jofel aan de Plas blijft op dezelfde plek, het hondenstrandje aan de zuidkant van de plas wordt waarschijnlijk een stukje verplaatst.

Krabbescheer

Het Krabbepark krijgt een eigen symbool: Krabbescheer. Krabbescheer is een inheemse waterplant, die van schone sloten houdt. Het symbool komt terug in de wandelpaden en op de informatieborden.

Tankgracht  en herinneringsbos

Aan de rand van het Krabbepark ter hoogte van de brug over de A20 wordt een tankgracht uit de Tweede wereldoorlog beter zichtbaar. De tankgracht maakte deel uit van een Duitse verdedigingslinie, waarmee de bezetter de stad Vlaardingen tegen geallieerde aanvallen wilde verdedigen. Om aandacht te geven aan erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog komt er een informatiebord en wordt het verloop van de tankgracht deels gevisualiseerd. 

Inmiddels heeft het Krabbepark, ten oosten bij paviljoen Jofel aan de Plas, een herinneringsbos gekregen. Hier kunnen mensen een boom planten ter herinnering aan een gebeurtenis of persoon. Wie meer wil weten, kan terecht bij de Stichting Memory Trees via memorytrees@outlook.com.

Duurzaam en natuurvriendelijk

Aannemer Van Dijk Maasland B.V. voert het werk uit in opdracht van de gemeente Vlaardingen. De aannemer heeft bij de uitvoering duurzaamheid en natuurvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Zo vinden alle vrijwel alle werkzaamheden die vogels kunnen verstoren buiten het broedseizoen plaats. Ook hergebruikt de aannemer grond uit het gebied om de bestaande grondsamenstelling niet te verstoren. En de CO2-uitstoot van de in te zetten machines wordt gedurende de uitvoering gecompenseerd en beperkt.

Vragen en meldingen

Op de bouwplaats heeft de aannemer een ‘Keet van de Toekomst’ geplaatst. Dit is een bouwkeet die voor het energiegebruik niet afhankelijk is van een traditionele aggregaat of stroomaansluiting, maar wordt voorzien van zonnestroom  Bezoekers kunnen hier ook iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur terecht voor een toelichting op de plannen en werkzaamheden. De bouwkeet is te vinden op het depot naast Jofel aan de Plas.
Voor eventuele calamiteiten of andere meldingen is het projectteam van de aannemer bereikbaar. Dat kan door tijdens kantooruren te bellen naar (010) 599 1818 en buiten kantooruren naar 06 5147 7777 (alleen voor calamiteiten). Mailen kan ook naar krabbepark@vdijk.nl

Samenwerking

Wethouder Bart Bikkers benadrukt dat de herinrichting van het Krabbepark door brede samenwerking mogelijk is: “We kunnen dit realiseren dankzij financiële bijdragen van het Rijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en onze gemeente. Dankzij een intens proces van plannenmakerij samen met bewoners, ondernemers en professionals komt er een park met voor elk wat wils!”

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland

Het gebied rondom de Blankenburgverbinding in Vlaardingen en Rozenburg ondergaat de komende jaren een metamorfose. Aan beide kanten van de rivier komt een ‘Nieuw Waterland’ dat nog beter past bij de steden, het landschap, de historie en vooral ook bij de bezoekers. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dit kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland gemaakt.

Blankenburgverbinding

De toekomstige Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg door een nieuwe snelweg, de A24. Bouwconsortium BAAK past in opdracht van Rijkswaterstaat de weg in de omgeving in. De weg krijgt een landtunnel op de noordoever bij Vlaardingen (Hollandtunnel) en een tunnel onder de rivier tussen Vlaardingen en Rozenburg (Maasdeltatunnel). Ook wordt de A20 bij Vlaardingen verbreed. De nieuwe rijksweg gaat naar verwachting in 2024 open. Zie www.blankenburgverbinding.nl.

 

uitkijkstoel langs de plas

Sfeerimpressie nieuwe Krabbepark