Worden de groenstroken en de bomen langs de Marathonweg gehandhaafd?

Vraag

Worden de groenstroken en de bomen langs de Marathonweg gehandhaafd?

Antwoord

Rondom de verschillende kruispunten wordt de Marathonweg verbreed. Hierdoor is het mogelijk om extra opstelstroken te realiseren. Op sommige plekken gaat dit ten koste van een deel van de berm en enkele bomen. Alles is er echter op gericht om het verlies aan groen en bomen zo beperkt mogelijk te houden, waardoor de groene afscherming tussen de Marathonweg en de omliggende woningen zoveel mogelijk intact blijft.