Worden de fietspaden langs de Marathonweg verbeterd?

Vraag

Worden de fietspaden langs de Marathonweg verbeterd? 

Antwoord

De fietspaden langs de Marathonweg blijven in de huidige vorm behouden. In het kader van het project rioleringsvervanging Indische Buurt, waarover de bewoners later geïnformeerd worden, wordt de Floreslaan tussen de Surinamesingel en de Broekweg ingericht als fietsstraat. Hierdoor kunnen fietsers in beide richtingen op een comfortabele manier aan de oostzijde van de Marathonweg fietsen. Verder worden op de kruispunten de fietsoversteken zoveel mogelijk in twee richtingen gemaakt.