Welke oplossingen worden geboden om geluidhinder te voorkomen?

Vraag

Welke oplossingen worden geboden om geluidhinder te voorkomen?

Antwoord

Op de gehele Marathonweg, met uitzondering van de voorsorteervakken bij kruispunten en bochten, wordt geluidsreducerend asfalt toegepast. Hierdoor wordt de geluidsbelasting op de omliggende woningen lager. Ook wordt langs de afrit van de A20 vanuit de richting Maassluis een geluidsscherm geplaatst. Dit maakt onderdeel uit van het project Blankenburgverbinding van Rijkswaterstaat. Meer informatie hierover vindt u op www.blankenburgverbinding.nl/geluid. Verder komt een aantal woningen langs het noordelijk deel van de Marathonweg voor rijkssubsidie in aanmerking om de geluidsbelasting binnen de woningen te reduceren. Dit is een apart project, hierover worden bewoners op een later moment geïnformeerd.