Gaat de gemeente ook de trillingshinder langs de Marathonweg oplossen?

Vraag

Gaat de gemeente ook de trillingshinder langs de Marathonweg oplossen?

Antwoord

Bewoners langs de Marathonweg ervaren trillingshinder. In het verleden is hier onderzoek naar gedaan. Het oplossen van trillingshinder is complex. De vraag is of er goede oplossingen mogelijk zijn die binnen het beschikbare budget passen. Om dit in beeld te brengen, wordt de komende periode nogmaals een onderzoek naar trillingshinder uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald of er oplossingen mogelijk zijn.