Er wordt gesproken over woningbouw in de stad en ook nabij de Marathonweg. Hoe verklaren jullie dat?

Vraag

Er wordt gesproken over woningbouw in de stad en ook nabij de Marathonweg. Hoe verklaren jullie dat?

Antwoord

De gemeente heeft inderdaad de ambitie om de komende jaren veel woningen bij te bouwen. Bij alle projecten in de stad, waaronder het verbeteren van de Marathonweg, houden we daar rekening mee. De woningbouwopgave heeft namelijk ook gevolgen voor de verkeersstromen in de stad. Door nu al rekening te houden met komende woningbouw, kunnen we de Marathonweg zodanig aanpassen dat de nu gekozen oplossingen bijdragen aan de toekomstige situatie. Voor de woningbouw langs wegen, zoals de Marathonweg, wordt ook gekeken naar de geluidssituatie en de luchtkwaliteit. Die moet aan bepaalde wettelijke normen voldoen. In die berekeningen wordt ook rekening gehouden met de toekomstige verkeerstoename.