Er is nooit een enquête gehouden over het plaatsen van geluidsschermen langs de Marathonweg. Waarom komen er geen (groene) geluidsschermen langs de Marathonweg?

Vraag

Er is nooit een enquête gehouden over het plaatsen van geluidsschermen langs de Marathonweg. Waarom komen er geen (groene) geluidsschermen langs de Marathonweg?

Antwoord

Er is inderdaad geen enquête gehouden over een geluidsscherm, mede omdat vanuit het eerste participatieproces over de Marathonweg duidelijk naar voren kwam dat bewoners een scherm niet wenselijk vonden. 
Behalve dat bewoners aangaven hier geen voorstander van te zijn, zijn er ook andere argumenten om langs de Marathonweg geen geluidsschermen te willen, ook geen groene. Dat heeft onder andere te maken met de lastig inpassing vanwege de afstand van de huizen tot de Marathonweg, de stedenbouwkundige uitstraling, de wens om groene bermen te behouden en de lichtinval in de achterliggende woningen.