Als er onverhoopt toch geen geld komt voor meer ingrepen dan nu gepland, zoals voor de slimme software, is de huidige aanpassing dan een gefaald project?

Vraag

Als er onverhoopt toch geen geld komt voor meer ingrepen dan nu gepland, zoals voor de slimme software, is de huidige aanpassing dan een gefaald project?

Antwoord

Nee, de reconstructie die nu uitgevoerd wordt, leidt zeker tot een verbetering op de drie doelstellingen: doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid.