Erasmusplein - Spinozastraat

De gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen werken aan een gezamenlijke ontwikkeling van een zorgaccommodatie en zorgappartementen van Ipse de Bruggen en reguliere koopappartementen. Het combinatiegebouw wordt gebouwd op het braakliggende terrein tussen het Erasmusplein en de nieuw aan te leggen Spinozastraat, waar voorheen de st. Willibrorduskerk stond.

De huidige accommodatie van Ipse de Bruggen is nu gevestigd aan de Marnixlaan. Omdat het gebouw niet meer voldoet aan de huidige standaarden, is vervanging op termijn noodzakelijk. In juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in gesprek te gaan met Ipse de Bruggen over de nieuwbouw van een accommodatie met zorg en reguliere appartementen.

Dit heeft onlangs geresulteerd in de ondertekende overeenkomst waarbij Ipse de Bruggen en de gemeente Vlaardingen een programma van eisen hebben vastgesteld waaraan de nieuwbouw moet voldoen en afspraken hebben gemaakt over het vervolgproces en ontwikkelstrategie.

Erasmusplein

Het terrein tussen het Erasmusplein en de Spinozastraat is in beeld vanwege de centrale ligging in de Westwijk. Deze locatie is zeer geschikt voor een combinatie van een maatschappelijke functie en het toevoegen van woningen in het centrumgebied van de Westwijk.

Deze ontwikkeling volgt uit de Centrumvisie Westwijk. Het doel van dit plan is in het centrum van de Westwijk een verblijfsgebied te creëren waarin het prettig wonen, leven en verblijven is met alle benodigde voorzieningen in de buurt.

Planning en proces

Op 12 oktober 2022 hebben Ipse de Bruggen en de gemeente een intentieovereenkomst ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is om de verdere ontwikkelstrategie van de totale ontwikkeling te onderzoeken en afspraken vast te leggen onder welke voorwaarden de gemeente medewerking zal verlenen aan het uiteindelijke plan. Een van de vervolgstappen is het uitwerken van een aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een projectontwikkelaar. Als meer zicht is op een concreet plan, wordt de omgeving betrokken.