Herinrichting Oosthavenkade

De Oosthavenkade, zo’n mooi stukje Vlaardingen! Maar wel een plek die toe is aan een opknapbeurt. Daarom gaat de gemeente het hele gebied tussen de spoorwegovergang nabij de Spoorsingel en de Schiedamseweg opknappen.

We pakken de volgende zaken aan:

  • Herstellen van de kademuur;
  • Het renoveren van de riolering tussen de Schiedamseweg en Bleekstraat;
  • Het verbeteren van de openbare verlichting;
  • Het vernieuwen van de parkeervakken, het wegdek en de trottoirs;
  • De weg zo inrichten dat het duidelijker is dat het een 30-km zone is en verbeteren verkeersveiligheid;
  • Het voorkomen vantoekomstige beschadigingen door wortelopdruk van de bomen.

Planning

Het definitief ontwerp is afgerond en vastgesteld en ontwerptechnisch uitgewerkt. Ook de aanbestedingsprocedure is ondertussen afgerond. In november 2022 is de herinrichting van de buitenruimte gestart.

De aannemer probeert overlast tot een minimum te beperken en houdt bewoners via de BouwApp op de hoogte van de planning en werkzaamheden. Deze app is te downloaden via de App Store of Google Play. De verwachting is dat in de zomer van 2023 het project afgerond wordt. 

Vooruitlopend op de herinrichting van de buitenruimte is de riolering tussen de Schiedamseweg en de Bleekstraat al eerder gerenoveerd. Ook het herstellen van de kademuur is ondertussen afgerond. Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Oosthavenkade via www.vlaardingen.nl/contactformulier of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente: (010) 248 4000.

 

Ontwerp

In 2021 ontvingen zo’n 400 adressen aan de Oosthavenkade en in de achterliggende wijk, informatie over de werkzaamheden en konden deelnemen aan een enquête waarin zij aan konden geven wat zij belangrijk vonden bij de herinrichting. De bevindingen uit de eerste enquête kunt u nalezen in de Memo Resultaten Enquête Oosthavenkade.
De belangrijkste bevindingen heeft het projectteam verwerkt in een ontwerp. We presenteren dit ontwerp in een korte video. Ook kunt u het ontwerp hier terugvinden.

In januari 2022 hebben dezelfde 400 adressen een uitnodiging gehad voor een tweede digitale enquête. Deze enquête ging over het voorlopig ontwerp en de invulling van de ruimte rondom de bomen. Lees hier de memo met de volledige resultaten van enquête.

Met input uit de tweede enquêteronde is het ontwerp definitief gemaakt. Bij het ontwerp hoort ook een beplantingsplan . Ter illustratie zijn er foto's bij het beplantingsplan toegevoegd.