Komen er ook meer oplaadpalen voor auto’s in de wijk?

Vraag

Komen er ook meer oplaadpalen voor auto’s in de wijk?

Antwoord

Laadpalen worden in Vlaardingen geplaatst op aanvraag. Dat kan via www.laadpaalnodig.nl​. Wanneer inwoners hier een aanvraag doen kijken wij of er een laadpaal geplaatst moet worden. Ook als er al een laadpaal in de buurt staat, is het goed om hier een aanvraag te doen want dan kijken wij naar het huidige gebruik van de al bestaande laadpaal en indien dat hoog genoeg is plaatsen wij een extra paal.