Is biogas en/of waterstof echt een haalbare reëel oplossing die vandaag ook technisch voorhanden is?

Vraag

Is biogas en/of waterstof echt een haalbare reële oplossing die vandaag ook technisch voorhanden is?

Antwoord

Sommige gasleidingen kunnen ook gebruikt worden voor synthetisch gas of waterstof. Naar synthetisch gas en waterstof wordt nu veel onderzoek gedaan. Het kost veel (groene) energie om synthetisch gas of waterstof te maken en ook in huis werkt het net even anders dan aardgas. Daarom weten we nu nog niet of we synthetisch gas en waterstof kunnen gebruiken als alternatief voor aardgas.

Het maken van groene waterstof vergt zeer veel duurzaam opgewekte elektriciteit en de prijs is hoog. Veel mensen zijn van mening dat de groene energie die wordt opgewekt beter ingezet kan worden op de sterk stijgende elektriciteitsvraag die zal plaatsvinden vanuit woningen en industrie. Graag onderzoeken we samen met de inwoners van de Drevenbuurt in hoeverre waterstof geschikt is als alternatief voor aardgas.