De rijksoverheid stelt als doel dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. De gemeente Vlaardingen streeft ernaar dat de Drevenbuurt dat al in 2032 is. Betekent dit dat Vlaardingen het aardgas al na 2032 kan afkoppelen?

Vraag

De rijksoverheid stelt als doel dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. De gemeente Vlaardingen streeft ernaar dat de Drevenbuurt dat al in 2032 is. Betekent dit dat Vlaardingen het aardgas al na 2032 kan afkoppelen?

Antwoord

De Rijksoverheid stelt dat in 2050 de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij moet zijn. Als Vlaardingen sluiten we ons hierbij aan. Het is uiteraard niet te doen om voor heel Vlaardingen (of heel Nederland) hier pas in 2049 mee te beginnen. Daarom stelt het Rijk voor om dit stapsgewijs te doen: buurt voor buurt. Dit is ook precies hoe we het in Vlaardingen aanpakken.

Voor iedere buurt nemen we 10 jaar de tijd. Dat wil zeggen dat we ernaar streven dat de eerste buurten waar we nu mee beginnen (waaronder de Drevenbuurt) uiterlijk 2032 aardgasvrij zijn. Vooralsnog is dit niet juridisch bindend. Het is nog niet bij wet geregeld dat het aardgas ontkoppeld wordt. We sluiten niet uit dat daar, als er goede alternatieven voorhanden zijn, wel mogelijkheden in gaan komen.