Als startbuurt zijn wij het proefkonijn, met alle financiële risico’s. Andere volgende wijken profiteren hiervan. Wat levert dat voor ons op?

Vraag

Als startbuurt zijn wij het proefkonijn, met alle financiële risico’s. Andere volgende wijken profiteren hiervan. Wat levert dat voor ons op?

Antwoord

De Drevenbuurt is inderdaad de eerste buurt voor de gemeente Vlaardingen waar we mee aan de slag gaan, maar dat wil niet zeggen dat we nog niets weten. Op landelijk niveau zijn er al veel wijken waar dit proces is gestart, daar leren wij dan weer van. Veel van de warmte-oplossingen die mogelijk zijn voor de Drevenbuurt zijn op andere plekken al toegepast. Dat hoeft niet in de Drevenbuurt 'getest' te worden.

De Drevenbuurt is geselecteerd omdat deze uit ons vooronderzoek om een aantal redenen gunstig heeft gescoord. Dat had niet alleen te maken met de aanwezigheid van de Stichting Duurzaam op Dreef en de maatregelen die bewoners al hebben getroffen. Het had ook te maken met de lage zogenaamde 'maatschappelijke kosten' die uit de modellen kwamen. Dat zijn, op basis van landelijke gegevens, de kosten voor alle betrokken partijen bij elkaar opgeteld. Daarbij kwam dat we naast een wijk met veel woningcorporatiebezit ook graag wilden starten met een wijk met voornamelijk particulier bezit. Op de meeste fronten was de Drevenbuurt de meest interessante buurt uit dit rijtje.