Water warmtepomp behoeft boring in eigen grond. Is erfpacht eigen grond?

Vraag

Water warmtepomp behoeft boring in eigen grond. Is erfpacht eigen grond?

Antwoord

We zijn het inmiddels nagegaan binnen de gemeente en hebben het volgende antwoord: Erfpacht kan als eigen grond worden beschouwd. De gemeente is alleen op papier eigenaar, maar heeft geen gebruiksrechten van de grond. Er hoeft ook geen toestemming voor te worden gevraagd. De functie van de grond (woning met tuin) wijzigt er immers niet door.