Treedt er interferentie op bij een combinatie van verschillende water/water warmtepomp boringen? En als ze te dicht bij elkaar zitten, leidt dat dan tot een lagere efficiency?)

Vraag

Treedt er interferentie op bij een combinatie van verschillende water/water warmtepomp boringen? En als ze te dicht bij elkaar zitten, leidt dat dan tot een lagere efficiency?)

Antwoord

Als pompen dicht bij elkaar zitten, dan moet daar in het ontwerp wel rekening mee worden gehouden. De energie in de bodem wordt echter ook door grondwaterstromingen weer aangevuld. Daarnaast zorgen de lussen voor zeer lokale koeling, waardoor niet ‘de gehele bodem’ afkoelt, ook niet bij grootschalig gebruik.

Wordt er rekening gehouden met opstapelend geluid van meerdere units bij lucht/water warmtepompen? De geluidseisen in de bouwbesluiten voor de Drevenbuurt zijn vrij streng, dus dat zou, mits die eisen gehanteerd worden, geen probleem moeten zijn.