Stel dat wij kiezen voor een water-water warmtepomp, moet er dan aan de voorzijde van de woning gebord worden? Daar is bij onze woning weinig ruimte voor, namelijk ca. 6 tot 8 vierkante meter.

Vraag

Stel dat wij kiezen voor een water-water warmtepomp, moet er dan aan de voorzijde van de woning gebord worden? Daar is bij onze woning weinig ruimte voor, namelijk ca. 6 tot 8 vierkante meter.

Antwoord

Voor het plaatsen van de bodemlus dient er een booropstelling geplaatst te worden, voor het selecteren van de locatie is het wenselijk dat deze goed toegankelijk is. De benodigde oppervlakte is sterk afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond, op dit moment kunnen we daar geen uitsluitsel over geven voor de Drevenbuurt. Er zijn kleine boorinstallaties: deze hebben minimaal 2 meter vrije doorgang nodig om naar de voor- of achtertuin te kunnen komen. Indicatief kunnen we uit andere projecten voorbeeldafstanden geven. De bron moet minimaal 1,5m uit de gevel worden geboord. Bij plaatsing van twee bronnen moet er een minimale afstand zijn van 6 meter tussen bronnen (geldt ook voor afstand tot een bron van de buren).