Leveren luchtwarmtepompen geen geluidhinder op?

Vraag

Leveren luchtwarmtepompen geen geluidhinder op?

Antwoord

Een warmtepomp maakt geluid. Wel zien we dat de pompen door nieuwe ontwikkelingen steeds stiller worden. Per 1 april 2021 zijn nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude-opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen.

Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd. Bij de plaatsing moet de warmtepomp op een zodanige afstand van de buren worden geplaatst dat deze norm niet wordt overschreden. Dit geldt voor alle typen warmtepompen.