In hoeverre is het mogelijk om op erfpachtgrond gebruik te maken van een water/water warmtepomp?


Vraag

In hoeverre is het mogelijk om op erfpachtgrond gebruik te maken van een water/water warmtepomp?

Antwoord

Het antwoord is ja. Erfpacht kan als eigen grond worden beschouwd, de gemeente is alleen op papier eigenaar, maar heeft geen gebruiksrecht van de grond. Er hoeft ook geen toestemming voor te worden gevraagd. De functie van de grond (woning met tuin) wijzigt er immers niet door.