Wie is de leverancier bij WarmtelinQ?

Vraag

Wie is de leverancier bij WarmtelinQ?

Antwoord

Tot nu toe gaan alleen Eneco en Vattenfall warmte leveren via WarmtelinQ. Mogelijk komen daar later nog andere partijen bij.