Wat moet er binnenshuis worden aangepast voor een warmtenet?

Vraag

Wat moet er binnenshuis worden aangepast voor een warmtenet?

Antwoord

Voor een warmtenet dient er een afleverset geplaatst te worden, bij voorkeur in de meterkast welke mogelijk aangepast/verbreed moet worden. De gasmeter zal verwijderd moeten worden en de leidingen van de afleverset moeten aangesloten worden op het CV en warm-tapwater systeem (badkamer en eventueel ook keuken).