Valt het warmtenet af, omdat we daarvoor meer deelnemers nodig hebben dan de Drevenbuurt herbergt?

Vraag

Valt het warmtenet af, omdat we daarvoor meer deelnemers nodig hebben dan de Drevenbuurt herbergt?

Antwoord

Nee, absoluut niet. Als deze optie straks de voorkeur heeft van de bewoners van de Drevenbuurt, dan zal de gemeente onderzoeken of er meer woningen, uit andere wijken, kunnen worden aangesloten. In de zomer van 2023 start er een projectleider voor de gehele Holy, die deze optie mede gaat onderzoeken.