Passen de leidingen van warmtenet in de Drevenbuurtstraten in verband met terug planten van bomen?

Vraag

Passen de leidingen van warmtenet in de Drevenbuurtstraten in verband met terug planten van bomen? 

Antwoord

Dit zal nader uitgezocht moeten worden met tracé studies. Uiteraard zal er rekening gehouden moeten worden met bestaande ondergrondse infrastructuur en bovengrondse beplanting.