Kunnen we ook andersom werken? Warmte aan WarmtelinQ leveren?

Vraag

Kunnen we ook andersom werken? Warmte aan WarmtelinQ leveren?

Antwoord

WarmtelinQ is onderdeel van de Gasunie. Zij transporteren alleen de warmte. Het maakt voor hen niet uit waar de warmte vandaan komt. In die zin is het inderdaad een mogelijkheid. In Delft wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een geothermiebron die mogelijk ook wordt aangesloten op WarmtelinQ. Technisch heeft het echter wel wat uitdagingen. Hier vindt nog afstemming over plaats met WarmtelinQ.