Is restwarmte van de petrochemische industrie wel duurzaam?

Vraag

Is restwarmte van de petrochemische industrie wel duurzaam?

Antwoord

De petrochemische industrie is natuurlijk niet duurzaam. Maar zolang deze industrie nog actief is, is het wel duurzaam om gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij de industriële processen. Deze warmte wordt nu niet gebruikt en wordt geloosd in de lucht en de wateren. Door deze warmte wel te gebruiken wordt een aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd ten opzichte van het gebruik van een CV-ketel. Ook is het zo dat de petrochemische industrie zelf ook bezig is met verduurzamen, bijvoorbeeld door waterstof toe te passen