Is een warmtenet in de wijk rendabel? Hoeveel mensen moeten er dan meedoen?

Vraag

Is een warmtenet in de wijk rendabel? Hoeveel mensen moeten er dan meedoen?

Antwoord

In de Drevenbuurt zien we een warmtenet als duurzame energievoorziening zeker als een van de mogelijke oplossingen. Een warmtenet is een leiding met warm water die onder de straat doorloopt. Het warme water komt uw huis in bij een ‘afleverset’ die in de plaats komt van uw CV-ketel. Deze afleverset zorgt ervoor (door een warmtewisselaar) dat uw radiatoren en uw tapwater verwarmd worden. Rondom Vlaardingen is met name veel restwarmte beschikbaar vanuit de Rotterdamse warmte. Daarnaast is het mogelijk om warmte te halen uit oppervlaktewater of uit de diepe ondergrond (geothermie).
In principe kunnen alle woningen met een warmtenet worden verwarmd. Warmtenetten zijn voornamelijk rendabel in het stedelijk gebied, met veel woningen per vierkante meter. Als woningen ver van elkaar vandaan staan, zijn meer leidingen nodig en dan wordt het aanleggen en onderhoud kostbaar. Ook verliest het water warmte door afstand. Om meer te kunnen zeggen over wanneer een warmtenet rendabel is, zal er een technisch en financieel onderzoek uitgezet moeten worden. We hopen dat u aangehaakt blijft om hier met ons over mee te denken!