Investeert Vlaardingen in WarmteLinQ? Wat als Vlaardinger burgers allen zeggen Neen? Wanneer weet Gemeente over voorinvestering meerdere buurten op WarmteLinQ?

Vraag

Investeert Vlaardingen in WarmteLinQ? Wat als Vlaardinger burgers allen zeggen Neen? Wanneer weet Gemeente over voorinvestering meerdere buurten op WarmteLinQ?

Antwoord

WarmtelinQ is een (hoofd)transportleiding aan het leggen en gaat vooralsnog alleen over het transport van warmte vanuit Rotterdam via Vlaardingen en Delft/Rijswijk naar Den Haag en Leiden. De aanleg van deze transportleiding brengt enige overlast met zich mee. Hierover zijn afspraken gemaakt met WarmtelinQ. Zo is overeengekomen dat de overlast voor verkeer en omwonenden tot het minimum beperkt moet worden en dat groen dat voor de aanleg van de leiding tijdelijk moet wijken, volledig wordt gecompenseerd. Daarnaast zal WarmtelinQ ruimhartig bijdragen aan projecten die de leefbaarheid in de omgeving van het gehele tracé vergroten (zie ook het nieuwsbericht over WarmtelinQ op de website van de gemeente).
 
Over het aansluiten van woningen in Vlaardingen wordt nu van alles voorbereid en onderzocht samen met o.a. de woningcorporaties. Daaruit moet blijken of een warmtenet ook een betaalbare optie is voor de inwoners van Vlaardingen. Over de voorkeursoplossing vanuit de gemeente is nog niets besloten. Binnenkort zal blijken of de Drevenbuurt de voorkeur heeft voor een warmtenet die via WarmtelinQ de warmte geleverd krijgt of toch liever voor een andere, eventueel collectieve, oplossing kiest