In Groningen hebben ze slechte ervaringen met boringen. Als we in de toekomst met geothermie warmte aan de bodem onttrekken, komt er ook aardgas vrij. Kan dit op lange termijn leiden tot een instabiele ondergrond?

Vraag

In Groningen hebben ze slechte ervaringen met boringen. Als we in de toekomst met geothermie warmte aan de bodem onttrekken, komt er ook aardgas vrij. Kan dit op lange termijn leiden tot een instabiele ondergrond?

Antwoord

Bij geothermie wordt weliswaar warmte aan de bodem onttrokken, maar het wordt ook weer in de bodem gei╠łnjecteerd. Dit gebeurt in de vorm van water, al dan niet in combinatie met aardgas, dat bij de winning van de warmte is meegekomen. Op deze manier wordt voorkomen dat de ondergrond instabiel wordt. Ook is toezicht en wetgeving op dit vlak aangescherpt om mogelijke risico’s te voorkomen.