Ik las in de krant dat de WarmtelinQ-leiding omstreden is?

Vraag

Ik las in de krant dat de WarmtelinQ-leiding omstreden is?

Antwoord

De Warmtelinq-leiding wordt vanuit Rotterdam via Vlaardingen naar Delft en Den Haag aangelegd. De leiding zal ook in Den Haag door een bepaalde laan aangelegd worden. Dit betekent dat deze laan volledig uitgegraven moet worden en er hier 50 tot 100 bomen gekapt moeten worden. De bewoners en de gemeente waren hier op tegen en daarom is het warmtenet daar omstreden. 

Een andere reden dat de WarmtelinQ-leiding soms als omstreden wordt aangeduid, is dat er gebruik wordt gemaakt van restwarmte die vrijkomt bij productieprocessen in de fossiele industrie. Normaliter wordt deze restwarmte geloosd in de lucht en in het water. Straks wordt deze restwarmte dus gebruikt om te transporteren door de WarmtelinQ-leiding en hoeft deze niet meer geloosd te worden. Dit is dus wel degelijk duurzaam, ondanks het feit dat de restwarmte zelf afkomstig is van bedrijven uit de Rotterdamse haven.