Hoe zit het met “WarmtelinQ”?

Vraag

Hoe zit het met “WarmtelinQ”?

Antwoord

Met onze aanpak streven we ernaar dat de Drevenbuurt in 2032 volledig aardgasvrij is. Een warmtenet zou één van deze oplossingen kunnen zijn. Het kan ook om een andere oplossing gaan. De duidelijkheid over deze oplossing willen we uiterlijk in 2024 vastleggen in een plan dat we samen met de buurt hebben geschreven en voorleggen aan de gemeenteraad. De regionale warmteleiding WarmtelinQ transporteert vanuit de Rotterdamse Haven via o.a. Vlaardingen restwarmte naar Den Haag. Vlaardingen krijgt hier ook een aftakking van. Het is nog niet bekend welke wijken in Vlaardingen op dit warmtenet worden aangesloten. Technisch is het mogelijk dat ook de Drevenbuurt van deze warmte wordt voorzien. We moeten onderzoeken voor het op te stellen plan of dit ook financieel haalbaar is. Voor uw woning kan hier dus nog geen planning voor worden afgegeven.