Een collectieve oplossing in de vorm van WarmtelinQ lijkt niet haalbaar met uitsluitend de Drevenbuurt. Hebben we genoeg buurten om op WarmtelinQ aan te sluiten?

Vraag

Een collectieve oplossing in de vorm van WarmtelinQ lijkt niet haalbaar met uitsluitend de Drevenbuurt. Hebben we genoeg buurten om op WarmtelinQ aan te sluiten?

Antwoord

Toen de transitievisie warmte in 2021 werd vastgesteld, was nog onvoldoende duidelijk welke schaalgrootte nodig was om bijvoorbeeld een warmtenet mogelijk te maken. Dit wordt nu echter steeds duidelijker. Om die reden kijken we nu ook naar de wijk Holy als geheel in plaats van alleen naar de Drevenbuurt. Daarnaast hebben we met WarmtelinQ de afspraak gemaakt dat er maar liefst drie aftakkingen in Vlaardingen komen. We zijn nu aan het onderzoeken wat de beste locaties hiervoor zijn. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de woningcorporaties, deze zijn namelijk ook essentieel om de vereiste schaalgrootte te bewerkstelligen.