Bij aansluiting van woningen op een warmtenet is de telkens terugkomende vraag welke prijs je gaat betalen voor de warmte. Nu gekoppeld aan de gasprijs. Hoe gaat dit in de toekomst?

Vraag

Bij aansluiting van woningen op een warmtenet is de telkens terugkomende vraag welke prijs je gaat betalen voor de warmte. Nu gekoppeld aan de gasprijs. Hoe gaat dit in de toekomst? 

Antwoord

De Rijksoverheid bepaalt hoe de kosten van warmte berekend moeten worden. Dit met als doel de consument te beschermen tegen te hoge prijzen. Op dit moment is dat nog gekoppeld aan de aardgasprijs. Er zijn plannen om die koppeling los te laten en de kosten van warmte op een andere manier te berekenen. In de nieuwe Warmtewet gaat geregeld worden dat consumenten beschermd worden tegen te hoge warmteprijzen. De Autoriteit Consument en Markt gaat hier namens het Rijk op toezien. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.