Stel dat iedereen overgaat op toepassing van een bronnet in combinatie met een warmtepomp? Wat betekent dit voor de benodigde elektriciteitscapaciteit?

Vraag

Stel dat iedereen overgaat op toepassing van een bronnet in combinatie met een warmtepomp? Wat betekent dit voor de benodigde elektriciteitscapaciteit?

Antwoord

Stedin anticipeert tijdig op dit soort ontwikkelingen en draagt tijdig zorg voor een eventuele verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.