Is het bronnet hetzelfde als een bodem- warmtepomp, waar meerdere woningen op zijn aangesloten?

Vraag

Is het bronnet hetzelfde als een bodem- warmtepomp, waar meerdere woningen op zijn aangesloten?

Antwoord

Nee, dit zijn wezenlijk andere zaken. Het bronnet in combinatie met een warmtepomp is een ander concept dan een bodem-warmtepomp waarop meerdere woningen zijn aangesloten. Bij het laatste concept deel je een bron met een aantal andere huiseigenaren. Technisch is dit realiseerbaar op een schaal voor 10 tot 20 woningen. Dit brengt echter wel juridische risico’s met zich mee, je moet immers samen met je buren de bron beheren. Dat betekent dat je goede afspraken met elkaar moet maken over het eigendom en het beheer. Een bronnet kent een veel grotere schaalgrootte dan 10 tot 20 woningen.