Bij een bronnet moet je zowel betalen voor de warmte uit het net als voor de elektriciteit die de warmtepomp verbruikt? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de verbruikskosten voor een warmtenet?

Vraag

Bij een bronnet moet je zowel betalen voor de warmte uit het net als voor de elektriciteit die de warmtepomp verbruikt? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de verbruikskosten voor een warmtenet?

Antwoord

Bij toepassing van een bronnet hoeft er minder warmte te worden ingekocht. De verbruikskosten voor een bronnet bedragen circa 950 euro tegenover circa 2.000 euro bij toepassing van een warmtenet.