Zijn er gesprekken met Stedin of het mogelijk is om het gasnet op buurtniveau los te koppelen?

Vraag

Zijn er gesprekken met Stedin of het mogelijk is om het gasnet op buurtniveau los te koppelen?

Antwoord

Het loskoppelen van een buurt van het aardgasnet naar een eigen groen gasnet of een eigen waterstofnet is Stedin niet gewend om te doen. Op termijn zal het aardgasnet wel afgesloten moeten worden. Stedin is onderdeel van de werkgroep samen met o.a. de gemeente en Duurzaam op Dreef. met Stedin wordt nu besproken of er mogelijkheden zijn om alleen de Drevenbuurt af te koppelen en aan te sluiten op een ander groengas- of waterstofnet.