Waarom wordt er zoveel haast gemaakt? Misschien is er over een aantal jaren een betere techniek beschikbaar?


Vraag

Waarom wordt er zoveel haast gemaakt? Misschien is er over een aantal jaren een betere techniek beschikbaar?

Antwoord

In 2050 moet heel Nederland, en dus ook Vlaardingen, van het gas af zijn. Dit proces is zeer tijdrovend. Omdat dit aan de hand van een wijk voor wijk aanpak plaatsvindt, kunnen we het ons niet veroorloven om langer te wachten. De Drevenbuurt is de eerste buurt die van het aardgas af gaat, en wel uiterlijk in 2032. Andere wijken zullen daarna één voor één volgen, totdat uiteindelijk de allerlaatste wijk uiterlijk 2050 van het aardgas af is. Wij vinden het belangrijk dat dit betaalbaar gebeurt met de technieken die op dat moment voorhanden zijn. We kunnen dit hele proces niet naar achteren schuiven. Door een tijdsbestek van 8 jaar te hanteren, zijn wij echter wel van mening dat er geen sprake is van ‘haast maken’, aangezien voor iedereen voldoende tijd is om de overstap te maken.