Waarom kan Stad aan ‘t Haringvliet in één keer aangesloten worden op waterstof?

Vraag

Waarom kan Stad aan ‘t Haringvliet in één keer aangesloten worden op waterstof?

Antwoord

Groene waterstof is een brandbaar gas dat geproduceerd wordt met duurzame elektriciteit.

De belangrijkste reden dat Impuls Advies ons geadviseerd heeft om groene waterstof af te laten vallen als collectieve warmteoplossing voor de Drevenbuurt is omdat groene waterstof een inefficiënte en daardoor ook kostbare manier is om woningen te verwarmen. Voor het verwarmen van woningen is het op dit ogenblik nog geen interessante warmteoplossing omdat er heel veel duurzame elektriciteit nodig is om groen waterstof te produceren. Dat geldt zeker in verhouding met bijvoorbeeld een warmtepomp.

De Rijksoverheid voert experimenten uit voor het gebruik van groen waterstof voor de gebouwde omgeving. Daarom zijn er projecten op kleine schaal met bijvoorbeeld straten van 10 woningen, of op grote schaal van hele wijken of steden waar ze een experiment willen gaan doen om daar ervaring mee op te doen.

Het grootste experiment wat gaat plaatsvinden is Stad aan ‘t Haringvliet. Er wordt nu heel hard binnen dat project gewerkt om de complexe technische en financiële opgave aan te gaan. Stad aan ‘t Haringvliet is zowel door de overheid als de netbeheerder Stedin aangewezen als een experiment om te kijken wat het betekent om een groot dorp op waterstof aan te sluiten. Daardoor is er heel veel subsidie en begeleiding beschikbaar gesteld waardoor een gegarandeerde prijs aan bewoners kan worden gegeven voor waterstof wat vergelijkbaar is met aardgas. Bewoners ontvangen daarnaast een waterstofgasketel, een inductie kookplaat en een pannenset aan bewoners. Dit kost echter zo veel geld per woning, dat dit niet automatisch te betalen is voor de rest van Nederland.