Waarom is de mogelijkheid voor groen gas niet wat beter bekeken? Deze warmteoplossing viel nu af door een summiere stemming op een inloopavond.

Vraag

Waarom is de mogelijkheid voor groen gas niet wat beter bekeken? Deze warmteoplossing viel nu af door een summiere stemming op een inloopavond.

Antwoord

Impuls Advies heeft voor ons een onderzoek uitgezet naar de verschillende mogelijke warmteoplossingen voor de Drevenbuurt, waaronder groen gas. Impuls Advies heeft ons geadviseerd om groen gas als warmteoplossing voor de Drevenbuurt af te laten vallen met als belangrijkste reden de uitdagingen die bij de productie en opslag van het gas komen kijken.

 

Het produceren van groen gas betekent voor de Drevenbuurt dat er veel mest of gft-afval beschikbaar moet zijn uit de omgeving. Om een beeld te schetsen zijn er per huishouden ongeveer 2 koeien nodig. De hele Drevenbuurt bestaat uit 1350 woningen en dat zijn bij elkaar opgeteld 2700 koeien. Om aan die vraag te voldoen zijn minimaal 25 veebedrijven nodig. Deze 25 veebedrijven zouden vervolgens enkel voor de Drevenbuurt mest moeten leveren.

Ook is er gekeken naar groen gas uit slibverbranding. Aan deze kant van de Maas zit er ook een slibverbranding installatie. Dat ligt op redelijk grote afstand van de Drevenbuurt waardoor het transport van de leiding ook erg kostbaar zou worden.

 

Daarnaast moet groen gas ook worden opgeslagen. De opslag is erg kostbaar en wordt nog zelden toegepast.