Waar/hoe wordt groen gas en waterstof geproduceerd en zijn deze duurzame gassen rendabel?

Vraag

Waar/hoe wordt groen gas en waterstof geproduceerd en zijn deze duurzame gassen rendabel?

Antwoord

Het maken van groene waterstof vergt zeer veel duurzaam opgewekte elektriciteit en de prijs is hoog. Veel mensen zijn van mening dat de groene energie die wordt opgewekt beter ingezet kan worden op de sterk stijgende elektriciteitsvraag die zal plaatsvinden vanuit woningen en industrie.

Graag onderzoeken we samen met de inwoners van de Drevenbuurt wat we met elkaar vinden van deze stelling en in hoeverre waterstof geschikt is als alternatief voor aardgas.